Inlägg av gabbi

Ny mötesplats, Stöcke

Ekonomiska föreningen Stöckebygdens Utveckling driver ett stadsnära landsbygdsinnovationsprojekt med mål att bygga en mötesplats för alla åldrar i bygden i närheten av Stöcke skola. Denna ska inrymma såväl idrottshall som cafe/restaurang, gym, kontorsdel mm. Umeå Projekt Team är stolta att via Energimyndigheten få göra en miljöstudie för att kartlägga och effektivisera energianvändningen samt optimera värmesystemen. […]

Norrmejerier nytt kyllager

Nybyggnation av kontor och kyllager 5500 m2 vid Norrmejerier i Umeå. UPT projekterar VVS och kylinstallationer. För kyla används miljövänliga kylmaskiner med ammoniak. Se även: http://nyheter.norrmejerier.se/pressreleases/norrmejerier-bygger-nytt-kyllager-vid-umeaa-mejeri-2516975