Referenser Industri


Volvo Lastvagnar AB, Umeverken, nybyggnad av 50.000 m2. bestående av 2-komponent måleri, förbehandling av lastbilshytter, omklädningsrum, kontorsbyggnad i 6 plan med storkök och matsal. Installationskostnad ca 50 miljoner

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken, projekt EMRED, reningsanläggning för lösningsmedel med zeolitrotorer och destruktionspannor. Installationskostnad ca. 35 miljoner

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken, 3 st destruktionspannor för lösningsmedel

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken uppbyggnad av gasollager 93 m3 och distributionssystem

Volvo Lastvagnar AB, Databyggnad, luftbehandlings-, CO2-sprinkler- kyla och värmesystem

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken, tryckluftsanläggning med 7 kompressorer på totalt 200 m3/min samt andningsluft för sprutboxar mm

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken ny produktionslinje, luftbehandlings- kyla-, gas-, sprinkler och värmesystem

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken projektering av återvinningssystem från processvärme, total återvinningseffekt 11 MW

Volvo Lastvagnar AB, projektering av 18 kontor och 6 konferansrum för Monteringshall med kyla/värme, ventilation och sprinkler. Styranläggning med Lonworks.

Volvo Lastvagnar AB, projektering av Kit-mottagning och 6 konferansrum med kyla/värme, ventilation och sprinkler. Styranläggning med Lonworks.

Volvo Lastvagnar AB, projektering av kylcentral 500 kW för process och komfortkyla.

Volvo Lastvagnar AB, projektering av om- och tillbyggnad för plåtsammansättningsfabrik. Luftbehandlingsaggregat med hög återvinning speciellt anpassade för svetsrök.

Kontor för 80 personer
Fjärrvärmecentraler > 5 MW
Processkyla med värmeåtervinning > 1 MW
Två tryckluftskompressorer, värmeåtervinning och MD torkar

Volvo Lastvagnar AB, projektering av fjärrvärme, anslutningseffekt 11 MW.

Volvo Lastvagnar AB, projektering av nytt Grundlacksmåleri för lastbilshytter. Luftbehandling, värme, kyla, högvakuum, högtrycksrörsystem, gasol, VA, älvsvatten, inergen sprinkler mm

Volvo Lastvagnar AB, projektering av nytt Täcklacksmåleri för lastbilshytter. Luftbehandling, värme, kyla, högvakuum, högtrycksrörsystem, gasol, VA, älvsvatten, gassläcksystem, vattensprinkler mm. Projektering har utförts helt i 3D med MagiCad. Stommen är projekterad med x-steel. Processleverantören har använt Microstation och för samordning har Navis nyttjats.

FORI, Foderringen HB, nybyggnad av 3 st cisterner, värme- och pumpanläggning för melass

Dorocell, utbyggnad av produktionslokaler och kontor, projektering av luftbehandlings och rörsystem.

Smidesproffsen, projektering av luftbehandlings- och rörsystem för måleri

Projekt +200, Flashungsanläggning, kyl-, brännarluft-, tryckluft-, gas- och industrivattensystem. Rönnskärsverken, Skelleftehamn,

Scandiamant Robertsfors, luftbehandlingsanläggning för renrum

Element Six, projektering av klimatstyrningsanläggning för diamant-presshall. Luftbehandling och kylavfuktning samt kylning av processinstallationer

Bogrundets plantskola, projektering av tvätt-, torknings- och målningsanläggning för plantkassetter

Banddragningsstation Modo Husum, projektering av ventilation, värme, VA och tryckluft för ny industrilokal.

Olofsfors AB ombyggnad av luftbehandlingsystem för skopstål och drivbandstillverkning.

Skogaholms Bageri Umeå, projektering av luftbehandling, värme, VA, tryckluft och kyla för nytt bageri, byggnadsyta ca. 19.000 m2.

Umeå Energi, Ackumulatortank för fjärrkyla, volym 4000 m3

SCA Packaging Obbola, utredning och förprojektering av nytt stamnät för tryckluft samt hopkoppling av 5 tryckluftskompressorer

LKAB Lossningsstation Kiruna, avisningsanläggning för järnvägsvagnar, spolramper, pumpsystem och varmvattenberedning 150 m3.

Åsele Energiverk, ramhandling för rökgaskondensering biobränsle

Sävar Såg, projektering av rörsystem för 10 MW biobränslepanna

Dannemora Gruva, projektering av nytt sovringsverk för järnmalm

Degernäs Mekaniska, Konstruktion av hetoljecisterner för Nynäs, 50 m3 resp 100 m3

GATEL/AGA, Projektering medicinska gaser Huddinge Sjukhus.

IKSU Simhall, projektering av luftbehandlingssystem för simhall, träningslokaler och Idrottsmedicin.

Försvarets Skyddsskola, projekt Multispektral Dimma, projektering av högtrycks- vattenanläggning till försvarsobjekt

Kraftvärmeverk, Dåvamyra, processvatten, kylvatten, olja, tryckluft, instrumentluft

BTC, Bränsle Tekniskt Centrum, Statens Lantbruksuniversitet Röbäcksdalen, processrörsystem, bränsle- och askhantering samt rökgasrening

Vindels Kommun, Ombyggnad av kylanläggning för isbana med återvinningssystem för sporthall/kontor/omklädning mm

Klimatkammare Akademiska Hus, projektering av luft, värme, kyla och befuktning för 8 st klimatkammare för växtodling, Fysoiloghuset Umeå Univeritet.

Dragonen Idrotts- och Mässcentrum, ramhandling och installationskontroll för evangemangsarena med två inomhus isbanor och konstfrusen bandybana

Dragonen Idrotts- och Mässcentrum, VVS-projektering parkethall och kontor.

Umestan, VVS-projektering, besiktning, kontroll av skolor, kontor, butiker, idrottshallar, exempelvis:
  • John Bauer gymnasiet, Hus 1
  • Posten adm, Hus 6, g:a matsalen
  • Bravidas, Solars m.fl. kontor
  • Onninen
  • Innebandyhall
  • Rymdobservatorium, Hus 56
Försvaret, VVS-projektering, kontroll, besiktning av flertalet byggnader på I20

Gasaprojektering (O2) Karolinska Sjukhuset, Solna

Gasaprojektering (O2) Karolinska Sjukhuset, Huddinge

Swedbank Arena, projektering av ny evenemangsarena i Ö-vik för elitseriehockey. Luftbehandling,  värme, kyla, VA samt Styr & Regler.

Skellefteå Kraft Arena, projektering av om- och tillbyggnad av evenemangsarena i Skellefteå för elitseriehockey. Luftbehandling, värme, kyla, VA samt Styr & Regler

IKSU, VVS-projektering, kontroll, besiktning av flertal projekt, bl.a. styrketräning

Resecentra Östra, Umeå. VVS-projektering av stationsbyggnad. (Pågår)


UMEÅ PROJEKT TEAM

Västra Kyrkogatan 23
903 29 Umeå
KONTAKTA OSS

Telefon:  090-88 88 240
 

Västra kyrkogatan 23, visa strörre karta
DELA VÅR SIDA