Umeå Projekt Team kommer att projektera VVS och sprinkler i den
nya skolan och idrottshall som Umeå Kommun skall bygga på Carlslund.

Skolbyggnaden kommer att bestå av högstadieklasser åk. 1-9
och grundsärskola åk. 1-6 med tillhörande kök och matsal.
Idrottshallen blir en separat byggnad med 8st omklädningsrum och en bollhall.

Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar
behovet at skol- och idrottsanläggningar. Detta behov är speciellt
stort i de östra stadsdelarna varför kommunen valt att placeranya verksamheter i detta område.

Utvecklingen av området mellan Tomtebo och Carlshem kommer att
ske i etapper. Skola, idrottsanläggningar samt Malmvägen prioriteras
högt av kommunen och detta är den första etappen som byggs.

~952

Yta (kvm BTA) Skola

~2200

Yta (kvm BTA) Idrottshall