Våra tjänster

Utredningar / förstudie

Umeå Projekt Team utför alla typer av utredningar inom installationsområdet VVS, gas och sprinkler samt el, tele och säkerhetssystem.
Vi hjälper företag och organisationer med förstudier, systemlösningar och kostnadsberäkningar för om- och tillbyggnadsprojekt samt nybyggnationer.

Vi är verksamma i de flesta branscher, med mångårig erfarenhet från kommersiella fastigheter, industri, basindustrin, sjukhus, skolor och bostäder.

Våra kunder,  för att nämna några exempel, är IKEA/Ikano, Balticgruppen, Diös, Volvo Lastvagnar, SCA, Komatsu Forest, Akademiska Hus, VLL, SLL, Umeå Kommun, Bostaden, Lerstenen, Umehem mfl.

Projektering

Umeå Projekt Team projekterar och upprättar handlingar för general- och totalentreprenader samt partneringprojekt. Vi arbetar med alla installationssystem, vatten, avlopp, gassystem, brandsläckningssystem, vakuum, värme, kyla, luftbehandling, el- och telesystem, säkerhetssystem, styr och övervakning.

Vi projekterar enligt BIM med AutoCad och applikation MagiCad. 3D-sammordning och kollisionskontroll med Navis Manager. Nu kan vi också utföra 3D scanning av utrymmen med digitalisering och inläsning i ReCap för modellering i AutoCad.

Medicinska gaser

Umeå Projekt Team utreder, projekterar och planerar projekt för medicinska gaser. Särkilt stor vikt läggs vid riskutredningar för att säkerställa erforderlig kapacitet och redundans för gasanläggningarna.

Referensprojekt
Nya Karoliska Solna, Södersjukhuset, Huddinge, Norrlands Universitetssjukhus mfl.

Brandskyddsinstallationer

Umeå Projekt Team utreder och upprättar handlingar för konventionell vattensprinkler enligt SFB 120 och NFPA samt brand och utrymningslarm enligt SBF 110. Vi har certifikat för behörig ingenjör brandlarm enligt SBF 1007:5. Vi har även kompetens inom gassläcksystem och skumsläckanläggningar.

Referensprojekt
Arkitekthögskolan, Galleria Utopia, Systembolaget,Volvo Lastvagnar mfl.

Projekt- och byggledning

Umeå Projekt Team åtar sig uppdrag som projektledare för bygg och installationer. Vi arbetar i nära samarbete med vår beställare för att styra mot bästa möjliga utfall. Vi åtar oss även installationssamordning. Våra projektledare installationssamordnare har mångårig erfarenhet av bygg- och

installationsentreprenader.

Referensprojekt
IKEA Center, VLL Patologen

ENTREPRENADBESIKTNINGAR

Umeå Projekt Team genomför entreprenadbesiktningar för VVS-installationer. Våra besiktningsmän är utbildade inom SBR/EGA och har mångårig erfarenhet från besiktningar och kontrolluppdrag.

Referensprojekt
Norrmejerier, Volvo Lastvagnar, Diös, IKSU, VLL mfl

Geoenergi

Umeå Projekt Team utför borrhålssimuleringar i programmet EED Earth Energy Designer. Optimering av antal borrhål, borrdjup, diameter mm med avseende på värme och kylbehov.

Referensprojekt, Akademiska Hus MBC, Umehem

Umeå Projekt Team utför såväl enkla som kvalificerade energiberäkningar. Vi medverkar i projekt för miljöklassificering av byggnader BREEM, LEED, Sunda Hus och Miljöbyggnad. I arbetet använder vi bland annat beräkningsprogrammet IDA ICE. Vi utför också beräkningar för verifiering av krav enligt BBR.

Referensprojekt
Brf Glitne, Länsförsäkringar Kv. Fabriken 7, Maja Beskovskolan, NUS Byggnad 5B

SOLENERGI

Umeå Projekt Team utför solcellsutredningar, effekt- och energiberäkningar.

Solenergin är en viktig del i omställningen till förnybar energi.  Solceller i kombination med batterilagring och decentraliserad förnybar elproduktion ger stora och hållbara möjligheter för framtiden.

Via IDA ICE simulerar vi energibehoven i byggnaden och optimerar storlek och placeringar av solceller utifrån byggnadens utformning, geografiska läge och övriga tekniska system.