Umeå Projekt Team

Umeå Projekt Team AB bildades 2007 och är ett fristående privatägt aktiebolag inom VVS- och Energibranschen. Bolaget ägs och drivs av Ulf, Pär, Tobias och Thomas. I Umeå Projekt Team AB arbetar VVS- och Energi konsulter med lång erfarenhet som erbjuder tjänster inom hus, industri och energi-sektorn.

Umeå Projekt Team AB har en kompetent och motiverad personal som tar sig an de varierande utmaningarna med stort engagemang som vi anser vara en viktigt förutsättning för lyckade projekt.
Umeå Projekt Team AB´s vision uppnås bla genom att ha högt i tak, god stämning och frihet under ansvar.

Med erfarenhet, engagemang, kombinerat med nytänkande och de senaste tekniska hjälpmedlen står vi väl rustade inför framtidens utmaningar. Välkommen till oss för att bli din partner för framtiden.

Umeå Projekt Team

Den attraktivaste arbetsgivaren och samarbetspartnern”

Ulf Karlsson

Telefon: 0730-55 19 20
E-post: ulf(at)uptab.se

Pär Rhenberg

Telefon: 070-386 90 19
E-post: par(at)uptab.se

Tobias Broddeskog

Telefon: 0730-91 19 21
E-post: tobias(at)uptab.se

Thomas Gothnell

Telefon: 070-386 52 45
E-post: thomas(at)uptab.se

Fredrik Westerlund

Telefon:  072-203 23 95
E-post: fredrik(at)uptab.se

Nils Tobiasson

Telefon: 070-60 60 429
E-post: nils(at)uptab.se

Roland Frohm

Telefon: 070-327 16 77
E-post: roland(at)uptab.se

Torbjörn Hultdin

Telefon: 070-286 77 48
E-post: torbjorn(at)uptab.se

Håkan Edholm

Telefon: 0730-26 56 75
E-post: hakan(at)uptab.se

Mimmi Rutberg

Telefon: 0730-375 974
E-post: mimmi(at)uptab.se

Björn Andersson

Telefon: 0738-377 036
E-post: bjorn(at)uptab.se

Gabriella Nygren

Telefon: 070-595 88 21
E-post: gabriella(at)uptab.se

Henrik Näslund

Telefon: 0730-317 518
E-post: henrik(at)uptab.se

Malin Thelander

Telefon: 076-168 04 45
E-post: malin(at)uptab.se

Patrik Rosenlöv

Telefon: 070-584 44 62
E-post: patrik(at)uptab.se

Jens Westin

Telefon: 070-635 32 87
E-post: jens(at)uptab.se

Stefan Nordin

Telefon: 073-072 73 18
E-post: stefan(at)uptab.se

© Copyright - UPT - Umeå Project Team AB