Umeå Projekt Team kommer att projektera VVS i den nya förskolan som Umeå Kommun skall bygga på Tomtebo.

Förskolan kommer bestå av 6 st avdelningar med tillhörande kök.

~1380

Yta (kvm BTA)