Cytiva bygger ut

UPT har fått förtroendet att projektera VVS- och sprinklersystem för Cytivas utbyggnad i Umeå. En stark tillväxt och ökad efterfrågan på produkterna innebär att lokalerna behöver utökas.

Cytiva tillverkar instrument för utveckling och tillverkning av mediciner och vacciner. Idag jobbar ca 730 personer på anläggningen i Umeå. Tillbyggnaderna har en yta på ca 5000 kvm, fördelade på tre byggnader som kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden.