DIAMANTEN

UPT är jättestolta och glada att fått förtroendet att projektera El- och VVS-installationerna i Bjurholms Kommuns stora nybyggnadsprojekt, Diamanten.
Den nya byggnaden omfattar vård- och omsorgsboende med 40 rum, en förskola med plats för 90 barn, produktionskök och skolmatsal för 150 gäster samt kontor för hemtjänsten i Bjurholm.

Stort fokus ligger på samnyttjande av lokaler och samverkan mellan de olika verksamheterna som ska samsas i byggnaden. Diamanten blir navet i en stimulerande och utvecklande förskola och äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten och utveckling i flexibla lokaler. Kraven på miljö- och energiprestanda har varit höga och byggnaderna projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Guld för energianvändningen och Silver för övriga delar.

Umeå Projekt Team projekterar El och VVS systemen som även innefattar full behovsstyrning av ventilation, geoanläggning, solceller, värmepump, kökskyla med återvinning, reservkraftsanläggning mm.

Projektet beräknas vara klart i slutet av 2025.

 

 

Illustrationer: Arkinova Arkitekter