Disponentvillan i Malmberget

Umeå Projekt Team har fått i uppdrag att projektera VVS-installationer för nybyggnad av en replika av Disponentvillan i Malmberget. Den nya villan blir ett konferens- och utbildningscenter för LKAB.

Disponentvillan är en tidstypisk representant för sekelskiftets villa arkitektur där huvudbyggnaden utgörs av ett tvåvåningshus i så kallad schweizerstil uppförd 1894. Redan 1897 fick huset en tillbyggnad med en flygel, ett hörntorn och en stor veranda. Den användes som privatbostad för Malmbergets disponenter fram till 1980-talet.