Fortsatt förtroende på Nya skolan

Vi är jätteglada och stolta över att vi fått fortsatt förtroende att ta fram bygghandlingar VVS för Läroverket 1, fd Fridhem/Östra gymnasiet.

Vi har tidigare varit engagerade för att ta fram systemhandlingar.
Byggnaderna, som har en yta på ca 30 000kvm, ska byggas om helt och förses med energieffektiva system samt anpassas till den nya verksamheten.

Skolan kommer att innehålla en 7-9års skola samt gymnasium för totalt 1600 elever.

Planen är att skolan ska vara klar för inflyttning höstterminen 2019.