Komatsu Forest bygger ny framtidssäkrad fabrik

Umeå Projekt Team har fått förtroende att bistå som installationsledare samt utföra energiutredningar och VVS-projektering till projektet Komatsu Forest One  i Umeå.

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner och är verksamma på alla viktiga skogsmarknader. Nu satsar Komatsu Forest och bygger en ny framtidssäkrad fabrik i Umeås västra utkant. Den 40 000 m2 stora anläggningen har ett stort fokus på hållbarhet och IoT och kommer vara CO2-neutral i sin produktion. Genom vår kunskap inom energi- och VVS-teknikområdet så bidrar vi till att Komatsu Forest kan nå sina högt satta hållbarhetsmål för en CO2-neutral produktion samt att klara energimålet nivå Guld enligt Miljöbyggnad.

För att  uppfylla de högt uppsatta målen så installeras bland annat en geoenergianläggning för produktion av värme, varmvatten och kyla. Solceller installeras på en stor del av de stora yttertaket och kommer att producera en stor del av årsbehovet för el. De VVS-tekniska systemen kommer generellt att utföras energieffektiva och behovsstyras efter aktuella behov i lokalerna/processerna.