Ny mötesplats, Stöcke

Ekonomiska föreningen Stöckebygdens Utveckling driver ett stadsnära landsbygdsinnovationsprojekt med mål att bygga en mötesplats för alla åldrar i bygden i närheten av Stöcke skola. Denna ska inrymma såväl idrottshall som cafe/restaurang, gym, kontorsdel mm. Umeå Projekt Team är stolta att via Energimyndigheten få göra en miljöstudie för att kartlägga och effektivisera energianvändningen samt optimera värmesystemen. Ledord i projektet är hållbarhet, både socialt, ekologiskt och inte minst ekonomiskt. Studien ska vara klar i anslutning till sommaren, 2019.