Ombyggnad av Kv Vale

Det känns väldigt roligt att vara en del av detta fina projekt som Diös uppför mitt i centrala Umeå.

Vi ansvarar för att projektera el-, rör- och luftinstallationerna samt utföra energiberäkningar och 3D-samordning.

Byggnaden kommer bla att innehålla ett femtiotal lägenheter, kontorslokaler för försäkringskassan samt lokaler för restauranger.

De tekniska systemen utförs generellt energieffektiva och behovsstyrda för att uppfylla krav i Svanen samt Diös egna krav.

I källarvåningen kommer en geoanläggning installeras som även kommer att försörja befintliga byggnader inom kvarteret som ägs av Diös.