Ombyggnad av Swedbanks kontor

Vi på Umeå Projekt Team har fått förtroendet att lokalanpassa VVS- och elsystemen i Swedbanks kontor i centrala Umeå. Hela bankens verksamhet samlas nu på en våning i det K-märkta huset. Huset som Swedbanks kontor håller till i är ett viktigt byggnadsminne för Norrland, det är högt i tak och många äldre installationer att ta hänsyn till.

Byggherre för projektet är Balticgruppen.