Unikt projekt vid NUS

Vi på Umeå Projekt Team har fått förtroendet att medverka vid framtagande av systemhandling för ett unikt projekt vid NUS, Norrlands Universitetssjukhus, i Umeå. Ett mycket intressant och utmanade projekt som vi är stolta över att få vara del av.

Den nuvarande reservkraftanläggningen för elkraft skall utökas och i samband med denna åtgärd skall även en redundant värmeförsörjning installeras. Överskottsvärme från reservkraftdiselaggregaten skall tas tillvara och kunna stå för en stor del av värmebehovet på NUS om ordinarie fjärrvärmeproduktion skulle slås ut.

Även nuvarande fjärrvärmeundercentral kommer ersättas med en anläggning som placeras i anslutning till den nya reservvärmeanläggningen.