Västerås Nya Akutsjukhus

Umeå Projekt Team AB har tillsammans med
Sandbäckens Medicinska Gaser AB fått i uppdrag att projektera den medicinska gasanläggningen på Västerås Nya Akutsjukhus.

Sjukhuset planeras innehålla bland annat operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter som kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde.

I uppdraget ingår att projektera medicinska centralgassystem för Andningsoxygen, Andningsluft, Instrumentluft, Medicinsk Koldioxid och Lustgas. I uppdraget ingår även projektering av processventilation i form av bl.a. evakuering av lustgas, anestesigas mm. Projektet innefattar även system för lustgasdestruktion.