Vi har utbildat oss i Första hjälpen & HLR!

Nu har vi på UPT gått en utbildning i Första hjälpen & Hjärt- och lungräddning!

I brandstationens lokaler har vi fått möjlighet att lära oss hur vi ska agera när någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk, bland annat med hjälp av metoden L-ABCDE samt hur vi använder en hjärtstartare, lägger förband och känner igen olika sjukdomar.

Vi vill tacka Brandskyddsföreningen i Västerbotten för deras fina utbildning och vi har tagit med oss flera viktiga erfarenheter tillbaka.